Phần mềm quản lý công văn giấy tờ

19/09/2017
Công Văn Giấy Tờ

Công Văn Giấy Tờ

Phần mềm quản lý công văn được thực hiện thông qua quy trình động. Các công văn đến, đi đều tuân theo một luồng quy trình đã được đặt sẵn, việc quản lý công văn trở nên dễ dàng hơn.

Bình luận Facebook

Bình luận