Kỹ thuật viên ngành thiết kế

19/09/2017
2052494433 Dang Ky Thuong Hieu

2052494433 Dang Ky Thuong Hieu

Học viên được đào tạo trực tiếp từ các họa sỹ, chuyên gia thiết kế hàng đầu, được làm việc thực tế tại các phòng thiết kế, những phòng marketing chuyên nghiệp.

Bình luận Facebook

Bình luận