Phần mềm & ứng dụng miễn phí

19/09/2017
Quản Trị Nhân Sự
19/09/2017

Phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự cung cấp cho người dùng hệ thống quản lý nhân sự công ty hiệu […]
19/09/2017
CRM
19/09/2017

Phần mềm CRM

Gọi là CRM được viết gọn từ tên tiếng anh: “Customer Relationship Management” tạm dịch là quản lý quan hệ […]
19/09/2017
Quản Lý Sản Xuất
19/09/2017

Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất là giải pháp nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị sản xuất […]
19/09/2017
Quản Lý Kinh Doanh
19/09/2017

Phần mềm quản lý kinh doanh

Phần mềm quản lý kinh doanh là giải pháp giúp giải quyết một cách toàn diện tất cả vấn đề […]
19/09/2017
Kế Toán Quản Trị
19/09/2017

Phần mềm kế toán quản trị

Phần mềm kế toán hỗ trợ giảm thời gian cán bộ kế toán hạch toán và giảm chi phí kiểm […]
19/09/2017
Công Văn Giấy Tờ
19/09/2017

Phần mềm quản lý công văn giấy tờ

Phần mềm quản lý công văn được thực hiện thông qua quy trình động. Các công văn đến, đi đều […]
19/09/2017
Quản Lý Công Việc
19/09/2017

Phần mềm quản lý công việc

Phần mềm giúp doanh nghiệp cắt giảm được những công tác thừa trong quy trình làm viêc, thời gian và […]
19/09/2017
Chăm Sóc Web
19/09/2017

Chăm sóc website cho doanh nghiệp

Website của bạn phải được chăm sóc một cách toàn diện nhất, luôn luôn đổi mới và cung cấp cho […]
19/09/2017
Xây Dựng Website
19/09/2017

Tư vấn xây dựng website

Website chính là “bộ mặt” của doanh nghiệp trên môi trường internet. Do đó quy mô, sự chuyên nghiệp của […]